Andere activiteiten

Naast de cursussen Muziek op Schoot en Muziek met peuters zijn Doremiesje en Sietske ook op andere fronten actief.